Pysselpandans personuppgiftsbiträdesavtal

Hos Pysselpandan ser vi det som en självklarhet att värna om våra kunders data.

För att leva upp till de krav som ställs har vi inventerat

  • Vilka kategorier av registrerade vi behandlar personuppgifter
  • Vilka sammanhang vi behandlar personuppgifter och delat in dem i olika kategorier, beskrivit syfte och hur länge vi behandlar de olika informationskategorierna.
  • Med vilka underleverantörer vi delar personuppgifter och upprättat personuppgiftsbiträdesavtal

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra rutiner för att säkerställa att alla personuppgifter vi hanterar endast används för det syftet och inom den tidsramen som står i personuppgiftsbiträdesavtalet. Vi kommer löpande utbilda personal och nyckelpersoner så att vi hela tiden endast behandlar de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna leverera vår tjänst på ett säkert och effektivt sätt.

Underbiträden

Pysselpandan anlitar följande underbiträden.

Underbiträde Syfte Uppgifter som delas
FS Data Drift och infrastruktur De personuppgifter som finns lagrade i Pysselpandans webshop samt email
Visma Bokföring Pysselpandans bokföring
Stripe Betalningar Betalinformation härörande köp.
MailChimp Nyhetsbrev Namn, e-postadress för kunder som anmält sig till nyhetsbrevet.
Trustpilot Uppföljning av ordrar. Namn, e-postadress för kunder som lagt en order.